top of page
O nás
 • společnost 4DS byla založena r. 1998, od roku 2003 působí v Praze a v Českých Budějovicích

 • máme 8 stálých pracovníků – architektů nebo stavebních inženýrů, z toho 4 v Praze a 4 v Českých Budějovicích, 3 z nás jsou autorizovanými architekty ČKA, spolupracuje s námi dále řada externích spolupracovníků a odborníků

 • architekti působící ve 4DS prošli studiem na VŠUP Praha a FA ČVUT Praha u známých českých architektů (J Cigler, L. Lábus, M. Rajniš, M. Roubík, J. Šafer aj.)

 • před založením 4DS oba partneři pracovali v zahraničí - v Anglii (Eva Jiricna Architect Limited, Jestico & Whiles - London) a v Německu (Büro Miroslav Volf - Saarbrücken)

 • spektrum naší činnosti zahrnuje projekty občanských i bytových staveb, interiéry i územní plánování, kromě novostaveb máme zkušenosti i s projektováním komplikovaných rekonstrukcí historických, památkově chráněných objektů

 • jsme schopni zajistit veškeré nezbytné kroky vedoucí k uskutečnění záměrů investora včetně vypracování studie proveditelnosti

 • projekty zpracováváme digitálně, včetně vizualizací a modelů

 • pro činnosti, které vykonáváme, máme sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu

 • získali jsme řadu ocenění v domácích, mezinárodních a zahraničních architektonických soutěžích

 • naše projekty jsou často publikovány celé řadě domácích i zahraničních odborných publikací a periodik

 • naše projekty byly zastoupeny na několika výstavách v Praze, Brně a Liberci

 • našimi klienty jsou soukromé osoby, podnikatelé i státní organizace

 • v současnosti realizujeme nebo projektujeme zakázky v Praze a okolí, Českých Budějovicích a okolí, Brně, Dobříši, Táboře, Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Chvalšinách a Litomyšli

 • Association 4DS was founded 1998, since 2003 we have offices in Prague and in South Bohemia - Ceske Budejovice

 • Association 4DS currently employs team of 8 architects (4 in Prague, 4 in Ceske Budejovice), 3 architects are authorized architects of Czech architects chamber and we co-operate with freelancers as well as all range of external specialists

 • all our workmates got through graduation on Czech Polytechnic University or University of Applied Arts - Prague, by well known teachers like J. Cigler, L. Labus, M. Rajnis, M. Roubik, J. Safer etc.

 • prior to founding 4DS, both partners were working in abroad, in architectural offices in Great Britain (Eva Jiricna Architect Ltd. - London) and Germany (Büro Miroslav Volf - Saarbrücken)

 • our activity includes whole variety of planning from civil architecture and residential urbanism, over interior design, to zone planning. After that, we have experience with not only building of novelties, but also reconstruction of complicating, historically protected sights.

 • we guarantee to accomplish whole intention requirement of investors, including analyses of feasibility

 • our projects are worked up with digital mode, including visualizations and 3D models

 • convincing evidence for our general works submits legal insurance in terms of liability for damages causing

 • we have been awarded in several Czech, international and foreign architectural competitions

 • our projects were often published in many architectural books and magazines

 • our projects were substitute in numerous exhibitions

 • our clients are as private and business bodies, so state subjects

 • at present, we execute projects in Prague and its surroundings, Ceske Budejovice and its surroundings, Brno, Dobris, Tabor, Plana nad Luznici, Cesky Krumlov, Chvalsiny and Litomysl

About us
bottom of page