top of page

Lidé.

Milan Hakl - partner

* 1965 v Praze

1987 – 1989 studoval na FA ČVUT Praha

1989 - 1995 studoval na VŠUP Praha v atelieru M. Rajniše a J. Ciglera

1991 - 1993 praxe v Atelieru PHA a v DA Studiu

1994 praxe v Eva Jiricna Architect Limited - London a u Jestico & Whiles, Anglie

1995 diplomová práce na VŠUP Praha v atelieru M. Rajniše aj. Ciglera

1995 - 1999 pracoval v investorských firmách Atkins & Langford a Hines Czech Development Company

od 1998 člen Sdružení 4DS

2001 zakládá 4DS spol. s r. o.

od 2002 autorizovaný architekt ČKA pod č.2996

* 1965 in Prague

1987 – 1989 studied on Czech Technical University Prague

1989 - 1995 studied on University of Applied Arts - Prague in Studio of M. Rajnis and J. Cigler

1991 - 1993 worked in Studio PHA and DA Studio

1994 worked in Architect Ltd. of Eva Jiricna - London and in Jestico & Whiles, UK - England

1995 graduated on University of Applied Arts - Prague in Studio of M. Rajnis and J. Cigler

1995 - 1999 worked as a development coordinator in Atkins & Langford a Hines Czech Development Company

since 1998 member of Corporation 4DS

2001 founded Association 4DS Ltd.

since 2002 - Authorized architect of Czech architects chamber Nr. 2996

mh.jpeg
Eva Zemenov†_2500.jpg
Eva Zemenová - architekt

* 1975 v Českých Budějovicích

1994 – 2000 studovala na FA ČVUT Praha v atelierech A. Šrámkové a L. Lábuse

2000 - diplomová práce na FA ČVUT Praha v atelieru A. Šrámkové

2000 - 2001 praxe v atelieru P. Zvěřiny - Praha

2001 – 2010 mateřská dovolená

od 2010 – do současnosti 4DS spol. s r.o.

* 1975 in Ceske Budejovice

1994 – 2000 studied on Czech Technical University Prague, Faculty of Architecture, in Studio of A. Sramkova and L. Labus

2000 - graduated on Czech Technical University Prague, Faculty of Architecture, in Studio of A. Sramkova

2000 - 2001 worked in Studio P. Zverina, Prague

2001 – 2010 Maternity leave

since 2010 – worked in Studio 4DS

LuboÁ_Zemen_2500.jpg
Luboš Zemen - partner

*1971 v Českých Budějovicích

1990 –1992 studoval na FA ČVUT Praha v atelierech M. Roubíka a J. Šafera

1990 - 1991 praxe v Atelieru 8000 - České Budějovice

1992 - 1997 studoval na VŠUP Praha v atelieru M. Rajniše a J. Ciglera

1993 - 1996 praxe v Büro Miroslav Volf - Saarbrücken, Německo

1996 vyhrává s L. Gavalcem mezinárodní soutěž na Mendlovo náměstí v Brně

a zakládají architektonickou kancelář

od 1998 člen Sdružení 4DS

1998 diplomová práce na VŠUP Praha v atelieru J. Stříteckého

2001 zakládá 4DS spol. s r. o.

od 2002 autorizovaný architekt ČKA pod č. 3006

od 2013 porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže

od 2018 - člen Komise rady města České Budějovice pro architekturu a územní rozvoj

od 2019 - Městský architekt (externí konzultant) v Prachaticích

od 2020 - Městský architekt (externí konzultant) ve Veselí nad Lužnicí

*1971 in Ceske Budejovice

1990 –1992 studied on Czech Technical University Prague in Studio of M. Roubik and J. Safer

1990 - 1991 worked in Atelier 8000 - Ceske Budejovice

1992 - 1997 studied on University of Applied Arts Prague in Studio of M. Rajnis and J. Cigler

1993 - 1996 worked in Büro Miroslav Volf - Saarbrücken, Germany

1996 with L. Gavalec winners of International competition Mendlovo namesti Brno and founders of architectural office

since 1998 member of Corporation 4DS

1998 graduated on University of Applied Arts Prague in Studio of J. Stritecky

2001 founded Association 4DS Ltd.

since 2002 authorized architect of Czech architects chamber Nr. 3006

since 2013 qualified juror for architectural (urban) competitions

since 2002 - Authorized architect of Czech architects chamber Nr. 3006

since 2013 - Qualified juror for architectural (urban) competitions

since 2019 - Municipal architect - Prachatice

since 2020 - Municipal architect - Veseli nad Luznici

Vojtōch Navr†til_2500.jpg
Vojtěch Navrátil - stavební inženýr

*1977 v Jihlavě

1995 - 2002 studoval na ČVUT Praha, fakulta stavební, obor pozemní stavby a architektura

1996 - 2002 praxe Loxia a.s., HŠH architekti, SHS architekti - Praha

2002 - 2003 praxe EXCON a.s. - Praha

2003 - 2004 cesta do USA a Jižní Ameriky

2004 - 2008 praxe Studio Archa, s.r.o. - České Budějovice

2008 – do současnosti 4DS spol. s r.o.

*1977 in Jihlava

1995 - 2002 studied on Czech Technical University Prague, Faculty of Civil Engineering

1996 - 2002 worked in Studio Loxia, Studio HSH architects, Studio SHS architects - Prague

2002 - 2003 worked in EXCON - Prague

2003 - 2004 journey to USA and South America

2004 - 2008 worked in Studio Archa - Ceske Budejovice

since 2008 – worked in Studio 4DS

bottom of page