© 2020 4DS. Made by dot.cz

Lidé.

mh.jpeg
Milan Hakl - partner

* 1965 v Praze

1987 – 1989 studoval na FA ČVUT Praha

1989 - 1995 studoval na VŠUP Praha v atelieru M. Rajniše a J. Ciglera

1991 - 1993 praxe v Atelieru PHA a v DA Studiu

1994 praxe v Eva Jiricna Architect Limited - London a u Jestico & Whiles, Anglie

1995 diplomová práce na VŠUP Praha v atelieru M. Rajniše aj. Ciglera

1995 - 1999 pracoval v investorských firmách Atkins & Langford a Hines Czech Development Company

od 1998 člen Sdružení 4DS

2001 zakládá 4DS spol. s r. o.

od 2002 autorizovaný architekt ČKA pod č.02996

* 1965 in Prague

1987 – 1989 studied on Czech Polytechnic University - Prague

1989 - 1995 studied on University of Applied Arts - Prague in Studio of M. Rajnis and J. Cigler

1991 - 1993 worked in Studio PHA and DA Studio

1994 worked in Architect Ltd. of Eva Jiricna - London and in Jestico & Whiles, UK - England

1995 graduated on University of Applied Arts - Prague in Studio of M. Rajnis and J. Cigler

1995 - 1999 worked as a development coordinator in Atkins & Langford a Hines Czech Development Company

since 1998 member of Corporation 4DS

2001 founded Association 4DS Ltd.

since 2002 authorized architect of Czech architects chamber Nr.02996

LuboÁ_Zemen_2500.jpg
Luboš Zemen - partner

*1971 v Českých Budějovicích

1990 –1992 studoval na FA ČVUT Praha v atelierech M. Roubíka a J. Šafera

1990 - 1991 praxe v Atelieru 8000 - České Budějovice

1992 - 1997 studoval na VŠUP Praha v atelieru M. Rajniše a J. Ciglera

1993 - 1996 praxe v Büro Miroslav Volf - Saarbrücken, Německo

1996 vyhrává s L. Gavalcem mezinárodní soutěž na Mendlovo náměstí v Brně

a zakládají architektonickou kancelář

od 1998 člen Sdružení 4DS

1998 diplomová práce na VŠUP Praha v atelieru J. Stříteckého

2001 zakládá 4DS spol. s r. o.

od 2002 autorizovaný architekt ČKA pod č. 3006

od 2013 porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže

*1971 in Ceske Budejovice

1990 –1992 studied on Czech Polytechnic University Prague in Studio of M. Roubik and J. Safer

1990 - 1991 worked in Atelier 8000 - Ceske Budejovice

1992 - 1997 studied on University of Applied Arts Prague in Studio of M. Rajnis and J. Cigler

1993 - 1996 worked in Büro Miroslav Volf - Saarbrücken, Germany

1996 with L. Gavalec winners of International competition Mendlovo namesti Brno and founders of architectural office

since 1998 member of Corporation 4DS

1998 graduated on University of Applied Arts Prague in Studio of J. Stritecky

2001 founded Association 4DS Ltd.

since 2002 authorized architect of Czech architects chamber Nr. 3006

since 2013 qualified juror for architectural (urban) competitions