KOMUNITNÍ CENTRUM V ŘÍČANECH.

SOUTĚŽNÍ NÁVRH – 3. CENA.