MĚSTSKÝ DŮM V DOBŘÍŠI.

SOUTĚŽNÍ NÁVRH – 1. CENA.

03_NADHLED_1
03_NADHLED_1
04_NADHLED_2
04_NADHLED_2
08_POHLEDY
08_POHLEDY
11_VIZUALIZACE
11_VIZUALIZACE
06_2NP
06_2NP
07_3NP
07_3NP
05_1NP
05_1NP
02_SCHEMA
02_SCHEMA